0 kr 0
Faq  Frågor Glasögon

Frågor glasögon

Glasögonrecept

 

Sfär

Cyl

Ax

Prisma

Add

Visus

PD /A

H / R / OD

 

 

 

 

 

 

 

V / L / OS

 

 

 

 

 

 

 

 

På ditt glasögonrecept hittar du de värden du behöver för att beställa våra produkter med receptglas. Om du inte har receptet kan du begära att få ut det från din optiker. Det har du rätt till enligt patientjournallagen. Beroende på vilket synfel du har hittar du kombinationer av nedan beskrivna värden. Kom ihåg att ange värden både för höger öga (OD) och vänster öga (OS).

Styrka/power/sfär/sphere Minus-värden talar om att du är närsynt och plus-värden att du är översynt. Det kan även stå 0 eller plan i denna ruta om du ej har någon sfärstyrka.

Cyl/Cylinder Det första värdet för korrektion av brytningsfel (astigmatism) anger hur stort ditt brytningsfel är. Detta anges alltid i ett minusvärde i svenska recept. Rutan kan vara tom eller det kan stå 0. 

Ax/Axis/Axel Det andra värdet för korrektion av brytningsfel (astigmatism) anges i grader och talar om i vilken grad/vinkel ditt brytningsfel sitter. Gradtalet kan variera mellan 0 och 180 grader. Rutan kan även vara tom.

Pupillavstånd/PD Anger avståndet mellan dina två pupiller i millimeter. Värdet 61 mm (höger + vänster öga, höger 30,5mm + vänster 30,5mm) är ett standardvärde som i de flesta fall fungerar bra. Det använder vi på våra läsglasögon. Vet du ditt PD ange detta i meddelandefältet i "Kassan" vid beställning av progressiva läsglasögon för höger respektive vänster öga. PD kan även skrivas som avstånd mellan glasens optiska centra. På receptet kan det stå PD/A för avstånd och PD/N för nära, PD nära använder man vid läsglasögon.

Addition / ADD Värdet för korrektion av ålderssynthet (presbyopi) och används för progressiva glas. Detta värde anges alltid i kvartssteg från +1,00, +1,25 osv till +3,50, värdet är D (dioptrier)

Visus (synskärpa) är optikerns värde för hur långt du kommer på den syntavla som används vid synundersökningen. Detta värde har ingen betydelse för beställningen av glasögon.

Prisma är något man får i sina glasögon om man har problem med dubbelseende. Prismat har även en basriktning. Prismat skrivs i hel eller halvtal och riktningen kan skrivas i grader eller förkortningar, But (bas ut), Bin (bas in), Bupp (bas upp) eller Bner (bas ner). Har du prisma i dina glasögon, välj detta tillval på produktsidan och mejla ditt recept till oss.

Pupillavstånd

Vi använder pupillavståndet (PD) för att placera glasens optiska centra i rätt position i bågen i förhållande till dina pupiller. Vid synundersökningen mästs regelmässigt pupillavståndet (gäller inte ögonläkare). Kontakta din optiker om PD inte anges i ditt synrecept!

Olika PD: Om PD anges som ett värde (t.ex. 62) gäller det båda ögonen; höger 31 mm, vänster 31 mm. Har du fler PD på ditt recept så anger du PD/a = PD-avstånd vid beställningen
Ibland anges även PD/n (PD-nära) för närseende. Skriv i beställningen vilket PD du anger, om det avser avstånd eller nära. PD nära ska endast anges för läsglasögon. 

Om pupillavståndet inte finns markerat på ditt recept kan du använda standardvärdet 64 som i de flesta fall fungerar bra på avstånd för vuxna. Vi använder standardvärde 61 för nära, dvs läsglasögon. Du kan även kontakta din optiker för att få tag på ditt rätta värde. Annars kan du, med lite hjälp, enkelt mäta ut pupillavståndet själv.

Gör så här: 1. Be en annan person om hjälp 2. Sätt en linjal nedanför dina ögon och titta rakt framför dig. Du ska titta på något som är längre bort än 5 meter. 3. Låt den andra personen läsa av avståndet i millimeter mellan centrum av dina pupiller. Tänk på att avståndet kan skilja sig någon millimeter mellan höger och vänster öga. 4. Upprepa gärna mätningen några gånger för att säkerställa att avståndet blir rätt.

Synfel

Synfel / ögonhälsa

Synfel är vanligt förkommande och kan oftast enkelt korrigeras med glasögon eller kontaktlinser. Det finns i stort sett fyra olika typer av synfel:

Astigmatism:

Astigmatism, kallas även brytningsfel, innebär att ögats form har en kupighet som är olika i olika riktningar, det är inte helt runt. Formen kan liknas vid en rugbyboll. Ljuset bryts inte ihop till en skarp punkt på näthinnan, ljuset sprider sig i ett större område, oavsett om man tittar på kort eller långt håll. Det leder till att man får svårt att urskilja detaljer på alla avstånd, det blir inte helt skarpt någonstans. Det kan även bli lite dubbelt. Detta synfel är oftast kombinerat med antingen översynthet eller närsynthet men behöver inte vara det. Glas för astigmatisk korrektion kallas cylinderglas.

Närsynthet:

Närsynthet, kallas även myopi, innebär att ögat är för långt i förhållande till brytkraften. Det gör att man ser otydligt på långt avstånd. På korta avstånd, t.ex. vid läsning, har de med lägre grader av närsynthet fortfarande bra synskärpa. Glas för närsynthet kallas minusglas.

Översynthet:

Översynthet, kallas även hyperopi, innebär att ögat är för kort i förhållande till brytkraften. Nästan alla föds med översynthet och i takt med att ögat under uppväxten blir längre så blir också översyntheten svagare. Har man lite översynthet påverkar det inte synskärpan på långt håll i någon större omfattning, men eftersom ögat hela tiden måste jobba för att få en skarp bild, så leder okorrigerad översynthet ofta till ögontrötthet och/eller huvudvärk. Har man en större mängd översynthet påverkas även avståndsskärpan och då krävs korrektion för alla avstånd. Glas för översynthet kallas plusglas.

Ålderssynthet:

Ålderssynthet, kallas även pesbyopi, är ett naturligt tillstånd som oftast kommer i 40- till 45-årsåldern och tar sig uttryck i att man får svårare att se på nära håll. Det blir svårt att växla mellan långa och korta avstånd. Skälet är att linsen i ögat blir stelare, linsen förlorar sin elasticitet. Ålderssynthet drabbar alla oavsett tidigare synfel. Någon som är korrigerad för sin närsynthet med glasögon får generellt sett närbesvär senare än den som är översynt. För att korrigera ålderssynthet använder man läsglasögon eller någon form av progressiva eller bifokala glas, dessa har en extra styrka/addition i nedre delen av glaset.

Rättsynthet:

Rättsynt, kallas även emmetropi, är man om man ej har något synfel. Även den rättsynte kommer få problem med åldersynthet.

Sportglasögon

Glastyper

Du kan välja receptslipade sportglasögon med två typer av glasmontage, direktslipade eller med insatsoptik.

I det direktslipade alternativet ersätter man originalglasen med receptslipade glas. Vissa sportglasögon har en tuff glasform, friliggande och/eller starkt kupiga glas, former som man ofta vill behålla. Glasens kanttjocklek ökar dock snabbt med högre styrkor och kan bli ett problem. Som ett riktvärde bör man välja mindre kupiga glas om dina styrkor är >  +/-4,0.  Vi kan göra en glastjockleksberäkning vid behov för att ge ett exakt svar på kanttjockleken med ditt recept.

Om du har högre styrkor? Välj en modell med hel front. Vill du ha en båge från Rudy Project finns ofta en adapter eller Optical Dock för receptglasen, som ersätter originalglasen, med en form som minskar glasens kupighet/baskurva och som maskerar glasens kanttjocklek. Ett bra val om man har höga styrkor och gillar dessa bågar

Det andra alternativet är insatsoptik. Då placeras receptglasen i en glashållare eller insats bakom glasögonens originalglas. Till många sportglasögon finns olika specialglas att köpa till, bland ingår det flera glasfärger. Dubbla glas gör att rengöring tar mer tid. Risken för imma kan öka.

Fördelar och nackdelar med alternativen direktslipade glas och insatsoptik

Direktslipade

+Originalform på glasen, snygga
+Lättare att rengöra
+Mindre problem med imma
+Kupiga glas ger bättre vindskydd
+Starka okrossbara glasmaterial används, trivex, tribrid eller polykarbonat
+Tillgång till specialfilter för olika sporter. Kontakta kundservice!

-Fungerar inte vid höga styrkor, glasen får då monteras i en adapter.
-Mindre möjlighet att byta glas efter yttre förhållanden pga. kostnaden för receptglasen. Ett vanligt Tillval är fotokromatiska glas som reagerar på omgivningens ljus.
-Kupigheten kräver sportkompenserade specialglas där avståndsseendet prioriteras. Ibland behövs  viss tillvänjning innan de känns komfortabla. 

 

Insatsoptik

+Tillgång till fler specialglas, utan styrka. Till vissa modeller ingår fler glas

-Mer tidskrävande att rengöra 4 glas
-Större risk för imbildning
-Speciella handgrepp för att montera receptglasen

Sportkompensering

Kupiga glas är inte idealiska ur en optisk synpunkt. I glasets periferi sker en större förvrängning av bilden ju kupigare glasen är. Vi använder därför s.k. sportkompenserade glas om kupigheten/baskurvan är > 6. Specialglas används och en omräkning av synreceptet sker för att optimera synskärpan, i dessa fall för avståndsseende.

Glasmaterial

Vi avvänder vanligen Trivex- tribrid-, eller ORGA-glas i våra sportglasögon, Rudy Project Direktslipade. Bågen glas är kupiga, baskurva 8, som gör att kanttjockleken snabbt blir stor med ökad glasstyrka. Den största skillnaden mella de tre glasen är brytningsindex som är 1,53, 1,60 respektive 1,67. Har du högre styrkor,  > +2,0 till -1,5 och/eller önskar tunnare glas så rekommenderar vi Tribrid-glasen. De har samma utmärkta egenskaper för krävande sportaktiviteter som Trivex-glasen men har ett högre brytningsindex. Vid högre styrkor +4,0 till -3,5 rekommenderar vi glas med brytningsindex 1,67.

För CentroStyle direktslipade använder vi glas i polykarbonat med index 1,59. Glasen är starka. Vanliga plastglas (CR39) överträffar FDA:s test med stålkula 18 ggr. Tribrid 170 gånger, Trivex 400 gånger och polykarbonat 400 gånger.

Glasbehandlingar

Hårdhets- och antireflexbehandlingar

Bra glasbehandlingar förbättrar seendet, ditt utseende och skyddar glasen. Hårdhets- och antireflexbehandlingar är vanliga på dagens glasögon. De skyddar glasen och minskar störande reflexer för dig. Dessutom blänker det mindre i glasen för din omgivning.

Smuts-och vattenavvisande behandling

Till sportglasögon rekommenderar vi även denna behandling. Behandlingen gör glasets yta mycket glatt. Den motverkar att smuts lägger sig på glaset och att störande fingeravtryck fastnar. Dessutom är den vattenavvisande, vattendropparna "rullar" av glasen. Glasen blir lättare att rengöra.

Permanent imskyddsbehandling

Denna behandling appliceras på glasen, med en specicell maskin för ändamålet, under tillverkningsprocessen av glasen. Behandling reducerar besvären med imma på glasen och förenklar skötseln av glasen jämfört med en behandling som appliceras manuellt och frekvent i samband med att glasögonen används.

Fotokromatiska glas

Fotokromatiska (färgskiftande) glas är bästa lösningen för dig som vill slippa att byta till ett par solglasögon. Fotokromatiska glas reagerar på UV-ljuset och blir mörkare ju starkare ljuset är. Och tvärtom, när du går in, blir glasen ljusa igen. Kristallerna i glaset ger en mörk ton - beroende på UV-ljusets styrka.

+Reagerar snabbt på ljus
+Mörka i solljus, ljusa inomhus
+Se klart under alla ljusförhållanden
+De har 100% UVA och UVB

XTRActive Fotokromatiska

En behandling som även fungerar bakom vindrutan vid bilkörning. Fotokromatiska (färgskiftande) glas är bästa lösningen för dig som vill slippa att byta glas eller glasögon. Fotokromatiska glas som reagerar på UV-ljuset och blir mörkare ju starkare ljuset är.

+Blir mörka även bakom en vindruta
+Reagerar snabbt på ljus
+Mörka i solljus, ljusa inomhus
+Se klart under alla ljusförhållanden
+De har 100% UVA och UVB

Racing Red kontrasthöjande

En kontrasthöjande glas med ett ljusgenomsläpp på ca. 33%, alltså mer än vanliga solglas. Ett allsidigt glas som fungerar i allt från snö, regn och grått konturlöst väder till måttlig sol.

Glasögontyper

De vanligaste typerna av glasögon är avståndsglasögon, läsglasögon, terminalglasögon och progressiva glasögon:

Avståndsglasögon:

Dessa enkelslipade glas (samma styrka i hela glaset) hittar du under avdelningen för receptglas. Avståndsglasögon korrigerar synen för att du ska se bra på långt håll. Avståndsglasögon korrigerar närsynthet (minus-styrkor) eller översynthet (plus-styrkor) samt brytningsfel (astigmatism). De kan hjälpa dig att se bättre på längre avstånd som vid bilkörning eller på TV. Önskar du avståndsglasögon väljer du enkelslipade glasögon. Glöm inte att ange PD värdet.

Läsglasögon:

Läsglasögon är för dig som har problem med närseendet och har ett begränsat skärpedjup. De är anpassade för dig som bara har behov av att se på ett enda avstånd. Oftast uppmätt på 40 cm. Ju högre styrka i läsglasögonen desto närmare kan du behöva hålla det du läser. Läsglasögon kan du hitta färdiga från lagret, med styrka upp till +4,00, eller under vår receptglasavdelning. Har man t ex en högre astigmatism eller högre styrkor behövs läsglas enligt recept för att det ska fungera bra. Önskar du läsglasögon från vår receptavdelning väljer du enkelslipade glasögon. Glöm inte att ange PD värdet. Det är bra om du skriver vilket PD du angett, det för nära, eller det för avstånd.

Bifokala läsglasögon:

Bifokala läsglasögon har lässtyrkan i en begränsad tydligt markerad ruta i glaset, resten av glaset har ingen styrka alls. Dessa kallas även dubbelslipade glas. Du beställer bifokala läsglasögonen efter din lässtyrka på samma sätt som för vanliga läsglasögon. De bifokala läsglasögonen finns enbart under vår läsglasögonsavdelning, ej som receptglas. 

Progressiva läsglasögon:

Progressiva läsglasögon, de kallas även för närprogressiva glasögon, rumsprogressiva glasögon, terminalglasögon eller dataglasögon. De korrigerar ålderssynthet (presbyopi). I övre delen av glaset finns styrkor för ett arbetsavstånd, ca 1 meter, tex till din dataskärm, och i nedre delen finns styrkor för läsavstånd, ca 40 cm. Däremellan ändras styrkorna gradvis mellan avståndsstyrkan och lässtyrkan. De är glasögon som är anpassade för dig som arbetar framför datorn eller sitter i långa möten. Glaset har en styrka som är utformad för att passa avståndet till dataskärmen. Med terminalglasögon kan du hålla koncentration uppe längre. Du beställer de progressiva läsglasögonen efter din lässtyrka på samma sätt som för vanliga läsglasögon. 

Terminalglasögon kan du även köpa med ditt exakta recept under vår avdelning för receptglas. Dessa glas går då att välja för olika avstånd, se även arbetsglasögon. 

Närprogressiva glasögon:

Närprogressiva+ glasögon

Rumsprogressiva glasögon

Progressiva glasögon:

Dessa glas hittar du under vår avdelning för receptglas. De korrigerar både avståndsseendet och närseendet, dessa behöver vi när vi bli äldre för att korrigera ålderssynthet (presbyopi). Det är bekvämt att slippa byta mellan avståndsglasögon och läsglasögon. I övre delen av glaset finns styrkor för långt avstånd, tv eller bilkörning, och i nedre delen finns styrkor för läsavstånd. Däremellan ändras styrkorna gradvis mellan avståndsstyrkan och närstyrkan. Styrkeskillnaden i glaset syns inte. Då progressiva glas är lite mer komplexa behövs det ibland en invänjningsperiod. Hjärnan och ögonen behöver vänja sig vid övergången mellan de olika styrkorna i glaset och man kan uppleva en form av gungeffekt innan man vant sig. När man har lärt sig att få skärpa genom glaset för de olika avstånden har man vant sig vid dem. För de flesta personer tar det ca 2-3 veckor om man ej haft progressiva glas sedan tidigare.

Glasbehandlingar

Hårdhets- och antireflexbehandlingar

Bra glasbehandlingar förbättrar seendet, ditt utseende och skyddar glasen. Hårdhets- och antireflexbehandlingar är vanliga på dagens glasögon. De skyddar glasen och minskar störande reflexer för dig. Dessutom blänker det mindre i glasen för din omgivning.

Smuts-och vattenavvisande behandling

Till sportglasögon rekommenderar vi även denna behandling. Behandlingen gör glasets yta mycket glatt. Den motverkar att smuts lägger sig på glaset och att störande fingeravtryck fastnar. Dessutom är den vattenavvisande, vattendropparna "rullar" av glasen. Glasen blir lättare att rengöra.

Fotokromatiska glas

Fotokromatiska (färgskiftande) glas är bästa lösningen för dig som vill slippa att byta till ett par solglasögon. Fotokromatiska glas reagerar på UV-ljuset och blir mörkare ju starkare ljuset är. Och tvärtom, när du går in, blir glasen ljusa igen. Kristallerna i glaset ger en mörk ton - beroende på UV-ljusets styrka.

+Reagerar snabbt på ljus
+Mörka i solljus, ljusa inomhus
+Se klart under alla ljusförhållanden
+De har 100% UVA och UVB

XTRActive Fotokromatiska

En behandling som även fungerar bakom vindrutan vid bilkörning. Fotokromatiska (färgskiftande) glas är bästa lösningen för dig som vill slippa att byta glas eller glasögon. Fotokromatiska glas som reagerar på UV-ljuset och blir mörkare ju starkare ljuset är.

+Blir aven mörka även bakom en vindruta
+Reagerar snabbt på ljus
+Mörka i solljus, ljusa inomhus
+Se klart under alla ljusförhållanden
+De har 100% UVA och UVB

Varför blåljusfilter?

Våra moderna prylar som platta dataskärmar, LED-lampor, läsplattor och mobiltelefoner innehåller mycket högre andel blått ljus än äldre glödlampor, tjock-skärmar etc. Denna strålning kan ge irriterande och trötta ögon hos vissa. Ett blåljusfilter kan ge ett skapare seende och minskar mängden energirikt blåljus som hornhinnan och näthinnan utsätts för. 

Glasen är behandlade med ett skydd för det skadliga ljuset i det blåvioletta bandet mellan 380 och 500 nm som kallas synligt högenergiljus. Våglängder på mellan 380 och 440 nm anses vara särskilt kritiska och kan ge skador på näthinnan. Våra glas från CentroStyle blockerar 80% av högenergiljuset 380-550 nm. Var rädd om dina ögon!

Glasindex

Glasmaterial och glastjocklek

Våra glasögonlinser är tillverkade av plast. Plasten finns i flera olika index, det talar om hur hårt plasten är pressad. Hårdare pressade glas ger tunnare glas. Ju högre styrka i ditt recept desto högre index rekommenderar vi för att glasögonen inte ska bli för tjocka och tunga för dig. 

Gör du inget val så blir det det enklaste glasindexet, 1,5. Har du en styrka inom spannet+2,50 till -3,00 behöver du inte göra något specifikt val. Glasögonen blir inte tjocka eller tunga ändå. Har du lite högre styrka i ditt recept mellan +2,50 till +4,50 eller -3,00 till -5,00 rekommenderar vi 1,6 i index. Högre styrka än så går vi upp ytterligare ett steg. Styrka +4,50 till +6,00 eller -5,00 till -6,50 rekommenderar vi 1,67 i index. Styrka över +6,00 eller under -6,50 rekommenderar vi det högsta index vi kan erbjuda 1,74. 

Nu är det inte endast indexet som påverkar hur tjocka linserna blir i glasögonen. Om man väljer en båge som är väldigt bred för ditt ansikte påverkas också tjockleken. För att glasen ska bli så tunna, lätta och snygga som möjligt rekommenderar vi att du beställer hem bågen och provar den först. När du står vid spegeln, kontrollera att dina ögon är centrerade i bågens bredd, då får vi tillsammans med rätt val av glasindex det bästa alternativet för just dig. 

Arbetsglasögon eller terminalglasögon

Vi har tre olika nivåer på våra arbetsglasögon. När du beställer terminalglasögon väljer du först progressiva glas. Välj sedan om du önskar Närprogressiva, Närprogressiva Plus eller Rumsprogressiva terminalglasögon, de har alla samma pris. Har du högre styrkor i dina glas, välj tillval tunnare glas!

Blåljusfilter ingår som minskar mängden skadligt ljus som ögat exponeras för. Extra viktigt vid skärmarbete!

Närprogressiva:

Våra närprogressiva terminalglasögon har progressiva glas med en optimerad design för närarbete, t.ex. för läsning och datorarbete. De har ett klart och bredare synfält på när- och mellanavstånd upp till ca 1 meter. Lämpliga för dig vars arbetsuppgifter främst är på skärmen och skrivbordet.

Närprogressiva Plus:

Våra Närprogressiva Plus terminalglasögon har progressiva glas med en optimerad design för närarbete, t.ex. för läsning och datorarbete, dessutom med förlängd mellanzon. De har ett klart och bredare synfält på när- och mellanavstånd upp till ca 2 till 3 meter. De har en design för dig som både behöver sitta vid din arbetsstation och interagera med kollegor och besökare nära dig. Lämpliga för dig som sitter i samtal med kund/kollega på andra sidan av ditt skrivbord och samtidigt behöver ha skärpa på dataskärmen.

Rumsprogressiva:

Våra Rumsprogressiva terminalglasögon har progressiva glas med en optimerad design för närarbete och bättre skärpa när du tittar runt i ett rum. De har ett klart och bredare synfält upp till 4 till 5 meter. De har en design för dig som arbetar inomhus som t.ex på ett kontor där de vanligen ger en bra synkomfort. För dig som har många möten i konferensmiljö men ändå behöver göra mycket anteckningar eller har en laptop med dig eller för dig som sitter i öppen kontorsmiljö och önskar ha skärpa på både skärmen och lite längre avstånd.

Enkelslipade terminalglas:

Självklart kan du även ha en enda styrka anpassad till din dator, välj då Enkelslipade glasögon, tala om i meddelandefältet i kassan på vilket avstånd du har din dator, vanligt är ca 80 cm. Ange hela ditt recept inklusive addition. Skriv in ditt avstånds PD. Önskar du även blåljusfilter behöver du lägga till den behandlingen. Den ingår endast på våra progressiva arbetsglasögon. 

Glasbehandlingar och färg

Glasbehandlingar

Hårdhets- och antireflexbehandlingar

Bra glasbehandlingar förbättrar seendet, ditt utseende och skyddar glasen. Hårdhets- och antireflexbehandlingar är vanliga på dagens glasögon. De skyddar glasen och minskar störande reflexer för dig. Dessutom blänker det mindre i glasen för din omgivning.

Smuts-och vattenavvisande behandling

Till sportglasögon rekommenderar vi även denna behandling. Behandlingen gör glasets yta mycket glatt. Den motverkar att smuts lägger sig på glaset och att störande fingeravtryck fastnar. Dessutom är den vattenavvisande, vattendropparna "rullar" av glasen. Glasen blir lättare att rengöra.

Fotokromatiska glas

Fotokromatiska (färgskiftande) glas är bästa lösningen för dig som vill slippa att byta till ett par solglasögon. Fotokromatiska glas reagerar på UV-ljuset och blir mörkare ju starkare ljuset är. Och tvärtom, när du går in, blir glasen ljusa igen. Kristallerna i glaset ger en mörk ton - beroende på UV-ljusets styrka. Det vanligaste varumärket för fotokromatiska glas är Transitions® som vi använder

+Reagerar snabbt på ljus
+Mörka i solljus, ljusa inomhus
+Se klart under alla ljusförhållanden
+De har 100% UVA och UVB

XTRActive TM Fotokromatiska

En behandling som reagerar både på UV- och syligt ljus. De blir därför delvis (aldrig maximalt) mörka även bakom vindrutan vid bilkörning. Fotokromatiska (färgskiftande) glas är bästa lösningen för dig som vill slippa att byta glas eller glasögon. Fotokromatiska glas som reagerar på UV-ljuset och blir mörkare ju starkare ljuset är.

+Blir även delvis mörka även bakom en vindruta
+Reagerar snabbt på ljus
+Mörka i solljus, något ljusa inomhus. Blir mörkare än Transitions fotokromatiska utomhus
+Se klart under alla ljusförhållanden
+De har 100% UVA och UVB

För mer information om XTRactive vs. Transitions klicka här!

Racing Red kontrasthöjande

En kontrasthöjande glas med ett ljusgenomsläpp på ca. 33%, alltså mer än vanliga solglas. Ett allsidigt glas som fungerar i allt från snö, regn och grått konturlöst väder till måttlig sol.

Drivewear 

Drivewear-glasen för bilkörning kan känna av och reagera på olika ljusförhållanden både ute och bakom bilens vindruta. Drivewear skyddar mot starkt solljus, mot intensiva reflexer, till molnigt väder med konturlös omgivning. Drivewear-glasen ger även bäraren ett skydd genom ett polariseringsfilter som förbättrar och skyddar synen både mot synligt ljus och UV-ljus. Genom att kombinera styrkorna hos moderna fotokromatiska glas, som även fungerar i bilen, och polariserande glas kan vi erbjuda utmärkta glas för bilkörning! De har brun färg för bästa resultat.

Glasen har utvecklats för tre olika ljusförhållanden, där ögats naturliga förmåga maximeras så att synen ökar i varje situation:

 1. Direkt solljlus utomhus
 2. Mulet väder utomhus
 3. Vid bilkörning

 

Golfglas

Dessa glas har en färg som ger en förhöjd färg- och kontraståtergivning. De är perfekta för att se alla nyanser i naturen och optimerade för att kunna följa golfbollen i luften. 

Egenskaper hos olika glasfärger

Glasens färg kan, förutom att skydda mot skadligt UV-ljus, öka kontrasten, och förbättra seendet vid olika ljusförhållande. När och hur ska du använda dina glasögon? Du kanske behöver olika glas för olika ljusförhållanden?

Nedan ser du en sammaställning av egenskap som hos glas med olika färger: 

Bruna glas  – en brunfärgad lins reducerar bländande ljus och förstärker kontraster. Ger en mjukare färgskala och fungerar bra i många olika situationer och ljus. Ett glas med många användningsområden. 

Gröna glas  – ett grönt glas passar bra i miljöer med mycket grönt ljus, t.ex. i skogen när du cyklar eller på golfbanan. Den gröna färgen har en kontrasthöjande effekt som förstärker konturer.

Grå glas – ett bra alternativ i ljusa miljöer som på fjället under vintersäsongen där ljuset är starkt och reflekterande, på stranden eller ute till sjöss. De grå glasen har en relativt neutral färgåtergivning.

Gula glas – bra vid dåliga ljusförhållanden då den gula färgen i sig är kontrasthöjande. Passar bra vid t.ex. bilkörning i skymning/gryning. Det gula glaset är extra bra vid skytte eller om du kör motorcykel.

Orange glas – en utmärkt allroundfärg som fungerar i de allra flesta ljusförhållandena. Hjälper vid dimma, tar bort blått ljus och förstärker kontraster. En bra färg när du kör MTB, åker skidor eller vid lerduveskytte.

Röda glas "Racing Red"  – passar perfekt vid skiftade väder med växlande ljusförhållanden. Rött glas ger riktigt bra kontrast.

Rosa glas - Kan användas i skidglasögon. Förstärker konturerna i snön, tex. när det är sämre ljus i skidbacken. 

Spegelfärger

Vi kan erbjudan spegelbehandling på dina glas, vanligen i kombination med ett solglas. Spegelglas minskar störande reflexer som kan vara en fördel t.ex. på sjön eller när du fiskar eller bara för att det ser tufft ut. Ibland kan det vara jobbigt att kommunicera med en person som bär spegelglas eftersom vi gärna vill ha ögonkontakt med den vi pratar med. Obs! Alla spegelglas finns inte att få till alla glasögon.  Kontakta vår Kundtjänst om du vill beställa!

Vår färgurval ser du nedan:  

 

Specialfärger

Har du specialla önskemål, tveka inte att kontakta vår kundservice!

 

Varför blåljusfilter?

Våra moderna prylar som platta dataskärmar, LED-lampor, läsplattor och mobiltelefoner innehåller mycket högre andel blått ljus än äldre glödlampor, tjock-skärmar etc. Denna strålning kan ge irriterande och trötta ögon hos vissa. Ett blåljusfilter kan ge ett skapare seende och minskar mängden energirikt blåljus som hornhinnan och näthinnan utsätts för. 

Glasen är behandlade med ett skydd för det skadliga ljuset i det blåvioletta bandet mellan 380 och 500 nm som kallas synligt högenergiljus. Våglängder på mellan 380 och 440 nm anses vara särskilt kritiska och kan ge skador på näthinnan. Våra glas från CentroStyle blockerar 80% av högenergiljuset 380-550 nm. Var rädd om dina ögon!

Blåljusfilter finns som tillval till våra receptglasögon och som fädiga läsglasögon. Vi har även modeller för barn/ungdomar och vuxna utan styrka

Blåljusfilter

Vi har glasögon med blåljusfilter som minskar mängden energirikt blåljus som ögat utsätts för och kan ge ett skarpare seende.  

Dagens platta skärmar, LED-lampor, läsplattor och mobiler innehåller en mycket högre andel blått ljus än äldre glödlampor och tjock-skärmar.

Denna strålning kan ge irriterande och trötta ögon - något som glasögon med blåljusfilter kan avhjälpa.

Blåljusfilter finns som tillval till våra receptglasögon och som fädiga läsglasögon. Vi har även modeller för barn/ungdomar och vuxna utan styrka

Motverka blåljus med slipade glasögon med blåljusfilter

Vi slipar glasögon med blåljusfilter både med och utan styrka. Välj 0,00 på glasögonen du är intresserad av glasögon utan styrka.

Glasen är behandlade med ett skydd för det skadliga ljuset i det blåvioletta bandet mellan 380 och 500 nm som kallas synligt högenergiljus. Våglängder på mellan 380 och 440 nm anses vara särskilt kritiska och kan ge skador på näthinnan. Våra glas från CentroStyle blockerar 80% av högenergiljuset 380-550 nm. Var rädd om dina ögon!

Se en videopresentation här av modellen Pocket blåljusfilter!

Blåviolett ljus

Sedan länge vet vi att UV-ljus är skadligt för biologisk vävnad som hud och ögon. Även blåviolett ljus kan dock orsaka skador, framför allt på ögonen. I motsats till UV-ljuset, som främst absorberas av ögats främre del, når det blå ljuset ända bak till näthinnan. För mycket ljus inom de ultravioletta och blå-violetta banden kan skada det mänskliga ögat. Det kan leda till inflammationer på hornhinnan eller orsaka skador på ögats lins och framför allt degenerera näthinnan med synförsämringar som resultat.

Använd solglasögon med UV-skydd vid starkt solljus utomhus och ofärgade glas med blåljusfilter när du använder skärmar inomhus!

 • Ögonen ska skyddas mot överexponering av UV-ljus (100% skydd mot UVA & UVB stålning) och en väsentlig del av blåljuset.
 • Använd skydd, extra viktigt när du är i omgivningar med vatten, snö och stor andel horisontell strålning.
 •  Du får bäst skydd med tätslutande glasögon som även skyddar mot sidostrålning
 • Solskydd ska 

Blåvioletta ljusets inverkan på sömncykeln

Även nattsömnen påverkas av det blå ljuset! Hormonet melatonin minskar av det blå ljuset och spelar en viktig roll för att reglera vår sömncykel. Den ljusenergi vi behöver för processen tas till stor del upp genom våra ögon. Om du t.ex. använder mobiltelefonen innan du lägger dig så finns studier som visar att det tar längre tid innan du faller i sömn eftersom hormonet reduceras av det blå ljuset från skärmen. Det räcker med att par minuter innan hormonet och din sömn påverkas

 

Solskydd - Filterkategori

 

 

 

Filterkategori

Ljustransmission genom glaset i % av det synliga ljuset (370-780 nm

 

 

 

Exempel

0 Klar

80-100

Klara glas, blåljusfilter

1 Ljus

43-80

Kosmetiska & gula glas

2 Medium

18-43

Ljusa solglasögon

3 Mörk

8-18

Mörka solglasögon

4 Mycket mörk (Ej bilkörning)

3-8

För mycket ljusa förhållanden, snö mm.

Glasögonstorlek

Glasögonstorlek anges som ena glasets bredd i mm. Det flesta artiklar presenteras med flera mått som ska underlätta ditt val av storlek. Till exempel 52-17  145 -  Ena glasets bredd / öppningen för näsan / skalmens längd.

Jämför gärna med andra glasögon som du eventuellt har. När du provar glasögonen är målet ofta att dina pupiller ska vara centralt placerade i glasen. Undantag finns, t.ex. om du har stora modebåger eller s.k. halvbågar för läsglasögon.

 

Exempel på glasögonmått:

Specifikation:

Glasbredd: 52 mm
Glashöjd: 27 mm
Öppning för näsan: 18 mm
Skalmlängd: 155 mm
Frontbredd: 139 mm 

 • Stort sortiment
 • Låga priser
 • Fraktfritt över 400kr
 • Glasögontillbehör i mängder

Din kundvagn(0 st )

Varukorgen är tom
Totalt: 0 kr
Till kassan